VCA Gecertificeerd

WEDRU Industriële Montage is VCA* 2008/5.1 gecertificeerd. Hiermee onderscheiden wij ons van een groot aantal montagebedrijven in Nederland. Veiligheid, gezondheid en milieu zijn belangrijke aspecten binnen WEDRU. Een SKO gecertificeerd hoger veiligheidskundige (HVK) van VeiligVCA.nl ondersteunt WEDRU met het VCA systeem door middel van een algemeen veiligheidsoverleg eens per kwartaal met directie, personeel en vaste onderaannemers. Daarnaast voeren zij iedere maand een werkplekinspectie uit om het personeel scherp en betrokken te houden. De resultaten worden in het veiligheidsoverleg aan de medewerkers teruggekoppeld.